Doświadczenie 2
Przyrządy i materiały: szklanka z zimną i szklanka z ciepłą wodą, kryształki nadmanganianu potasu

1. Wrzuć jednocześnie do obydwu szklanek po kryształku nadmanganianu potasu.
2. Obserwuj, co dzieje się z kryształkami w obydwu szklankach.
3. Zapisz nazwę obserwowanego zjawiska.
.........................................................................
4. Czy szybkość przebiegu tego zjawiska zależy od temperatury?................................................................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T20:17:33+01:00
Kryształki w obu szklankach rozpuściły się w wodzie. W wodzie ciepłej nastąpiło to szybciej. Zjawisko to nosi nazwę dyfuzji czyli samorzutnego rozprzestrzenienia się jednej substancji w drugiej.
Tak, temperatura ma wpływ na rozpuszczalność oraz szybkość rozpuszczalności większości ciał stałych.

Pomogłem? Daj najlepszą proszę.
42 3 42