Potrzebna nazwa cieczy, którą się nasącza materiał i ona powoduje senność czy jakoś tak.

Mam napisać co to jest i opisać w 3 - 4 zdaniach jak to można <rozróżnić(?)> (chodzi np.: o zapach albo coś).


Wiem, że strasznie zawiłym językiem napisałam

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T11:57:49+01:00
Chloroform (nazwa systematyczna: trichlorometan, CHCl3) - organiczny związek chemiczny z grupy halogenków alkilu; chlorowa pochodna metanu.

Działa drażniąco na skórę i oczy, szkodliwy przy wchłanianiu przez drogi oddechowe i po połknięciu; w przypadku długotrwałego narażenia lub wysokiego stężenia stwarza poważne zagrożenia dla zdrowia. Może nastąpić nagła śmierć wskutek zaburzeń rytmu serca i zatrzymania akcji serca lub/i zatrzymania oddechu. Działa depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy.
Głównie jako rozpuszczalnik np. przy syntezie białek, analizach środowiskowych, analizach pestycydów, chromatografii, substancja niegdyś używana do narkozy. W syntezie organicznej używany także jako źródło rodników.
Substancja niepalna i mało reaktywna. W zetknięciu z ogniem pary chloroformu ulegają rozkładowi, z wytworzeniem chloru, chlorowodoru i fosgenu. Podobny powolny rozkład zachodzi również pod wpływem światła, w wyniku czego chloroform często jest zanieczyszczony ww. substancjami.