Odpowiedzi

2009-12-21T20:36:57+01:00
Tlenowe : daje więcej energii niż beztlenowe. Zachodzi w mitochondriach.By zaszło potrzebny jest tlen.Substratami w tym procesie jest tlen i glukoza.

Beztlenowe : Ilość energii uwalnianej w tym procesie jest mała.Produktami tego procesu są alkohol etylowy,dwutlenek węgla i energia. W wyniku tego procesu gromadzi się w mięśniach kwas mlekowy.
2 5 2
2009-12-21T20:43:31+01:00
Oddychanie tlenowe jest procesem utleniania, w którym wyzwalana jest Energia, oraz powstają produkty uboczne : CO2 i H2O.
Zachodzi w dwóch etapach wsytąpujących po sobie kolejno :
proces glikolizy - zachodzi w cytoplaźmie
cykl Krepsa - zachodzi w Matrix mitochondrialnym

Pierwszy etap ( PROCES GLIKOLIZY ) poega na przekształceniu Cząsteczki cukru i rozpadzie jej na triozy ( fragmenty trójwąglowe ), które w dalszych reakcjach dają Kwas pirogronowy.

Oddychanie beztlenowe:

Substratem oddychania beztlenowego jest najczesciej glukoza. W tym przypadku przemiany pirogronianu polegaja na jego bezposredniej lub posredniej redukcji, ktorej towarzyszy utlenianie NADH+H+ do NAD. Fermentacji nadaje sie nazwe w zaleznosci od koncowego produktu.

1 5 1