1.Zmienna a,wyznaczana ze wzoru c=ab÷a+b jest równa?
2.Aby pokonać drogę 1 km koło o średnicy 70 cm musi wykonać x obrotów . jakie będzie równanie na znalezienie x?
3.Ze schroniska do Hucisk jest 12,5 km. Młodzież wychodzi ze schroniska o godzinie 9⁰⁰ i schodzi do Hucisk z prędkością 6km/h. Również o godzinie 9⁰⁰ z Hucisk wyszedł im naprzeciw brat Ani. Szedł z prędkością 4km/h. O której godzinie i w jakiej odległości od schroniska Ania spotka brata?

1

Odpowiedzi

2009-12-21T21:07:05+01:00
Zad 1
c=ab÷a+b
c = ab/a +b
c(a + b)= ab
ca + cb - ab = 0
ca - ab = - cb
a(c - b) = - cb
a = - cd/(c - b)
zad 2
s - droga = 1 km = 1000 m
d - średnica koła = 70 cm = 0,7 m
obwód koła = ∏d = 0,7∏
x = 1000/0,7∏
zad 3
s - droga = 12,5 km
V1 - prędkość młodzieży = 6 km/h
V2 - prędkość brata Ani = 4 km/h
t - czas do spotkania
V1t + V2t = s
t(V1 + V2) = s
t = s/V1 + V2 = 12,5 /6 + 4 = 12,5/10 = 1,25 h = 1 i 1/4 h = 1 h i 15 min
czas spotkania godź 9 dodać 1 h i 15 min = 10:15
odległość od schroniska = V1t = 6 razy 1,25 = 7,5 km