1.Uzupełnij równanie reakcji chemicznych:
a)CH2=CH2+H-Cl----->..........
H H
b) .......+......------>H-C-C-H
I I
2.Napisz równanie reakcji przyłączania:
a)wodoru do etenu, chloru do etenu, bromowodoru do etenu
Podaj nazwy produktów tych reakcji chemicznych

3.Oblicz stosunek masy węgla do masy wodoru w cząsteczce etenu.

1

Odpowiedzi

2012-11-15T12:46:46+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1)

a) CH2=CH2 + HCl ---> CH3-CH2-Cl

b) CH2=CH2 + I2 ---> CH2(I)-CH2(I)

 

 

2)

a. CH2=CH2 + H2 ---> CH3-CH3 ... etan

b. CH2=CH2 + Cl2 ---> CH2(Cl)-CH2(Cl) ... 1,2-dichloroetan

c. CH2=CH2 + HBr ---> CH3-CH2-Br ... bromoetan

 

 

3)

mC2H4=24u+4u=28u

mC : mH = 24 : 4

mC : mH = 6 : 1