Proszę o napisanie referatu z języka polskiego na temat:
Impresjonizm w literaturze i malarstwie.
Proszę żeby praca była napisana własnoręcznie, minimalny nakład internetu.
Nieumiesz nierób !!!
Zgłaszam spam!!!
Praca na dzisiaj !!!!
minimum 250 słów!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T22:35:36+01:00
Impresjonizm jest chwytaniem tego co ulotne, co przemija, co jest niestałe. Nazwa impresjonizm pochodzi od słowa impression co oznacza wrażenie. W impresjonizmie pisarze i malarze nie opierali się na tym co widzą ale jakie mają wrażenie oglądając daną scenę, i za wszelką cenę chcieli uchwycić wrażenie jakie czuli tworząc swoje dzieło.

Impresjonizm w malarstwie ukazywał się pokazaniem Świata, takim jakim go widzimy; rzeczywistość nie jest statyczna, liczy się ulotne wrażeniowe, impresyjne chwytanie przemijających zjawisk. Impresjoniści zrywają z perspektywą linearną, z realistycznym iluzjonizmem, obserwują barwy widma słonecznego, zamiast mieszać barwy na palecie, układają je wprost na płótnie plamkami, aby w oku widza nastąpiło połączenie ich w szerokie, wibrujące płaszczyzny. Jednym z wybitnych malarzy impresjonistycznych był Camille Pissarro, który impresjonizm w malarstwie przedstawił "Szczęśliwi ci, którzy widzą piękno w miejscach zwykłych, tam gdzie inni niczego nie widzą! Wszystko jest piękne, wystarczy tylko umieć dobrze spojrzeć", te słowa pokazują że aby zrozumieć impresjonizm malarski musimy widzieć piękno w codzienności, która była motywem przewodnim malarstwa impresjonistycznego.

W literaturze impresjonistycznej kładzie się nacisk przede wszystkim na opisywanie wrażeń i doznań poznającego podmiotu, rezygnując z realistycznego przedstawiania rzeczywistości. Impresjonizm w literaturze został podzielony na, impresjonizm w prozie który charakteryzował się rezygnacją z obiektywnej narracji i opisu obiektywnie istniejącego świata, czytelnik aby zrozumieć utwór musi przyjąć sposób postrzegania danej postaci, zrezygnowano też z narratora wszechwiedzącego który zdradzał by to czego czytelni musi się sam domyślić. Impresjonizm w liryce nie był podporządkowany konkretnemu tematowi, ale ulotnym i chwilowym wrażeniom. Impresjonizm w dramacie opierały się na niedomówieniach i nastrojowości utworu, nie miał jednego ciągu akcji, lecz szereg znaczących momentów. Literaturą impresjonistyczną pisali wielcy i znani pisarze, tacy jak Alphonse Daudet, Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Stefan Żeromski, Władysław Reymont i wielu innych...

Jeśli coś źle napisałem pisz na PW,poprawie ;)

Jeśli pomogłem to daj najlepsze ;)
1 5 1