Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T21:10:28+01:00
B) x/4+y/4=2 /*4
x/6-2=-y/3 /*6

x+y=8
x-12=-2y

x+y=8 /*(-2)
x+2y=12

-2x-2y=-16
x+2y=12

-x= -4 /*(-1)
x=4

x+y=8
x=4

4+y=8
x=4

y=8-4
x=4

y=4
x=4

c)
x+y/2-2y/3=5/2 /*6
3x/2+2y=0 /*2

3(x+y)-2*2y=3*5
3x+2y=0

3x+3y-4y=15
3x+2y=0

3x-y=15 /*2
3x+2y=0

6x-2y=30
3x+2y=0

9x=30 /:9
x=30/9

3x+2y=0
x=30/9

3*30/9+2y=0
x=30/9

90/9+2y=0
x=30/9

10+2y=0
x=30/9

2y=-10 /:2
x=30/9

y=-5
x=30/91 1 1