Korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych,podaj masy atomowe wymienionych pierwiastków i nazwy pierwiastków o podanych przybliżonych masach atomowych
a) mBe=..........
mAl=............
mKr=.............
mSn=.............
mAg=...............
u (unit)
b)..................=40 u
.....................=11u
....................=7u
....................=16u
....................=23u


Proszę o POMOCCCCCC!!!!!!!!!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T21:27:38+01:00
MBe= 9u
mAl= 27u
mKr=84u
mSn= 119u
mAg= 108u
u (unit)
b) mCa (wapń) =40 u
mB (Bor) =11u
mLi (Lit) =7u
mO (tlen) =16u
mNa (sód) =23u
103 4 103
2009-12-21T21:28:35+01:00
Be=9u
Al=27u
Kr=84u
Sn=119u
Ag=108u

Ar lub Ca = 40u
B-11u
Li=7u
O=16u
Na=23u
29 3 29
2009-12-21T21:31:40+01:00
A) mBe=..........9u beryl
mAl=............ glin 27u
mKr=............. krypton 83u
mSn=............. cyna 118u
mAg=............... srebro 107u
u (unit)
b)40 u = Ca wapń
11u = B bor
7u = Li lit
16u = O tlen
23u = Na Sód
23 3 23