1)Oblicz masę atomowa bromu, wiedząc ze brom zawiera 50,52 % izotopu 79Br i 49,49% izotopu 81 Br

2) Przedstaw za pomocą odpowiednich równań następujące przemiany:
Al--> Al 3-
S--> S 2-

3) Ile gramów siarczku Na2S znajduje się w 0,5 dm 3 (sześciennych) roztworu 8% o gęstości 1,09 g/cm3 (sześciennych).

1

Odpowiedzi

2009-12-22T14:33:42+01:00
1)Oblicz masę atomowa bromu, wiedząc ze brom zawiera 50,52 % izotopu 79Br i 49,49% izotopu 81 Br

Dane:
M1 = 79u
%1 = 50,52%

M2 = 81u
%2 = 49,49%

Szukane:
M - masa czasteczkowa bromu

M = M1*%1 + M2*%2 / 100%
M = (79u*50,52% + 81u*49,49%)/100%
M = 79,9u

odp. masa czasteczkowa bromu wynosi 79,9u.

2) Przedstaw za pomocą odpowiednich równań następujące przemiany:
Al--> Al 3-
S--> S 2-

Nastepujace przemiany mozna przedstawic za pomoca reakcji utlenienia-redukcji:
Al - 3e- = Al3+ /*2
S + 2e- = S2- /*3

a nastepnie w sposob czasteczowy i jonowy:

2 Al + 3 S = Al2S3
2 Al + 3 S = 2 Al3+ + 3 S2-

3) Ile gramów siarczku Na2S znajduje się w 0,5 dm 3 (sześciennych) roztworu 8% o gęstości 1,09 g/cm3 (sześciennych).

Dane:
V = 0,5dm3 = 500cm3
Cp = 8%
d = 1,09g/cm3

z objetosci i gestosci mozemy policzyc mase roztworu:
d = m/v więc m = d*v
m = 1,09g/cm3*500cm3 = 545g = masa roztworu

przekształcamy wzor na stez. procentowe tak, aby policzyc mase substancji:

Cp = ms*100%/mr więc ms = Cp*mr/100%
ms = 8%*545g/100% = 43,6g substancji

odp. w roztworze znajduje sie 43,6g siarczku sodu.
1 5 1