Na płaszczyźnie dana jest prosta k i punkt S nienależący do prostej. Znajdź obraz kilku punktów tej prostej w jednokładności o środku w punkcie S i skali 2.
Co jest obrazem prostej k w tej jednokładności? Jakie jest wzajemne położenie prostych?
Jakie jest wzajemne położenie prostych?
Jaka jest odległość między prostymi?
Od czego zależy ta odległość?

Proszę o rozwiązanie zadania :) Jak najszybciej .

1

Odpowiedzi

2009-12-22T08:47:46+01:00
Obrazem prostej k będzie inna, równoległa prosta l.

Odległość będzie to odcinek równy odległości punktu S od prostej k.

Odległość zależy od skali (tu 2)