Potrzebuje szybko przykłady podziałów tlenków:

- stałe(.........wymienić-podać przykłady.........)
-ciekłe(......... ..........)
-gazowe(.........np...................................)

-tlenki metali(...........np...........................)
-tlenki niemetali(............np......................)

-ze względu na charakter chemiczny.........np.........np-na przykład

Z góry dzięki ;P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T22:26:24+01:00
PODZIAŁ TLENKÓW

1. Ze względu na stan skupienia
a) stałe - np.: tlenek sodu, tlenek żelaza (II)
b) ciekłe - np.: tlenek wodoru (czyli po prostu woda)
c) gazowe -np: dwutlenek węgla, dwutlenek siarki.

2. Ze względu na pochodzenie
a) tlenki metali: np.tlenek magnezu, tlenek litu
b) tlenek niemetali: np. tlenek fosforu (V), tlenek siarki(VI).

3. Ze względu na charakter chemiczny
a) tlenki kwasowe - tlenek siarki (IV), tlenek węgla (IV)
b)tlenki zasadowe- tlenek potasu, tlenek sodu
c) tlenki amfoteryczne - tlenek glinu, tlenek cynku
d) tlenki obojętne - tlenek węgla (II), tlenek azotu (II)