Odpowiedzi

2009-12-21T22:38:42+01:00
Jesienią 1790 r. sejm przystąpił do reformy sejmików,czyli ograniczenia ich liczby oraz pozbawienia praw wyborczych szlachty , która nie posiadała majątku .Przedmiotem walki politycznej stała się sprawa miast i mieszczaństwa.18 kwietnia 1791 r. sejm uchwalił PRAWO O MIASTACH .Dawało ono obywatelom miast królewskich przywilej nietykalności osobistej oraz prawo glosowania w sprawach handlu i rzemiosła w sejmie. Mieszczanie mogli nabywać dobra ziemskie oraz piastować niższe urzędy administracyjne ,sądowe i wojskowe.Najważniejszym zadaniem dla sejmu było przygotowanie konstytucji.Konstytucja 3 maja była największym dziełem SEJMU CZTEROLETNIEGO.Pokonał on tym samym przeszkody polityczne i prawne na drodze budowy nowego ustroju.Przy dominacji szlachty , usprawniona została działalność państwa.Wzrosła w nim rola miast i mieszczaństwa. Ustawa rządowa zniosła elekcyjność tronu, a wprowadziła dziedziczenie tronu w obrębie dynastii saskiej. Polska stała się monarchią konstytucyjną i w tej formie państwowej wprowadzony został podział władz według zasady MONTESKIUSZA .Konstytucja znosiła dualizm polsko- litewski. Świadectwem dojrzałości politycznej szlachty były odbywające się na początku 1792 r. sejmiki. W zdecydowanej większości akceptowały one majową Ustawę Rządową i dziękowały królowi za konstytucję, zaprzysięgając ją.
66 4 66