Odpowiedzi

2009-12-21T23:06:04+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Y = √x - jest funkcja rosnącą, D = <25;49>
zatem
dla x = 25 , y = √25 = 5
dla x = 49, y = √49 = 7
Zbiór wartości : < 5 ; 7>
---------------------------
D = ( 9; + ∞ )
dla x = 9 , y = √9 = 3
lim √x = +∞
x-> +∞
Zatem zbiór wartości : ( 3 ; +∞)
---------------------------------------------------------
f(x) = 1/x ,

zbiór wartości <1 : 4>
1/x = 1 ----> x = 1
1/x = 4 -----> x = 1/4
Df = < 1/4 ; 1> dziedzina funkcji f
--------------------------------------------
zbiór wartości < -3 : - 1/2 >
1/x = -3 ----> x = -1/3
1/x = -1/2 -----> x = -2
Df = < -2; -1/3 > dziedzina funkcji f.
2009-12-22T00:51:44+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Wyznacz zbiór wartości funkcji Y= pierwi. X o dziedzinie D.
y=√x
D = <25, 49>
f(25)=√25=5
f(49)=√49=7
ZW=<5,7>
D = (9,nieskończoność)
f(9)=√9=3
ponieważ funkcja jest rosnaca w dziedzinie, fo :
ZW=<3, +∞)


Podaj dziedzinę funkcji f(x) = 1/x jeśli jej zbiór wartości jest równy :
f(x) = 1/x
<1;4>
1/x=1
x=1
1/x=4
1=4x
x=1/4
D=<1/4 ,1>

<-3; -1/2 >
1/x=-3
1=-3x
x=-1/3
1/x=-1/2
x=-2
D=<-1/3, -2>