Odpowiedzi

2009-12-21T22:55:40+01:00
Y=-4x²-4x+3

Δ=16+48=64
W=(p,q)
p=-b/2a

p=4/-8
p= -½

q= -Δ/4a
q= -64/-16=4
W= (-½, 4)

Pkty przecięcia z osiami:
y=3
0=-4x²-4x+3
Δ=16+48=64 √Δ=8
x₁=(4+8)/-8= -³/₂
x₂=(4-8)/-8= ½
2009-12-21T22:58:58+01:00
Δ=16+48=64
√Δ=8
x1=4-8/2*(-4)=1/2
x2=4+8/2*(-4)=-3/2

p=-b/2a
p=4/-8=-1/2
q=-Δ/4a
q=-64/4*(-4)= -64/-16 = 4

wierzchołek: (p,q) -> (-1,2 ; 4)
miejsca 0: x1=1/2, x2=-3/2


;]