Odpowiedzi

2009-09-15T20:38:08+02:00
Chemia nieorganiczna to, wedle współczesnej definicji, chemia wszystkich związków, w których nie występuje wiązanie węgiel-wodór. Zatem, mimo, że chemia organiczna zwana jest chemią węgla, to takie związki jak: dwutlenek węgla czy węglany wliczamy do chemii nieorganicznej, bo w ich przypadku węgiel łączy się tylko z tlenem.
2009-09-15T20:44:56+02:00
Związek nieorganiczny – każdy związek chemiczny nie będący związkiem organicznym. Związek nieorganiczny można zdefiniować jako taki, który nie posiada atomów węgla w swojej strukturze oraz nie jest tlenkiem węgla, kwasem węglowym, węglanem, wodorowęglanem, węglikiem, cyjanowodorem, cyjankiem, kwasem cyjanowym, piorunowym i izocyjanowym wraz z ich solami.