1.Zwiazek w wzorze E2O3 ma mase czasteczkowa 160u. Jaki pierwiastek oznaczono litera E?
2.Która z odmian kopalnianych posiada najwieksza zawartosc procentową wegla pierwiastkowego:
A/TROF B/ W.KAMIENNY C/ANTRACYT D/W.BRUNATNY
3.W Badanym Alkanie stosunek wegla do wodoru wynosi 9:2.
Wyznacz wzor tego zwiazku:
a/C4H10 B/C2H6 C/C3H8 D/C5H12

4.Twardnienie roztworu wapnia gaszonego Ca(OH)2 zachodzi pod wplywem CO2, który jest w powietrzu.
A/ ZAPISZ REAKCJE ZACHODZACA W TYM PROCESIE.
B/ CZY PODCZAS TWARDNIENIA ZAPRAWY JEJ MASA ROSNIE CZY MALEJE? ODP. UZASADNIj.

To tyle :L)..Przepraszam ze duzo, ale ile punktow za to :)
z góry WIELKIE DZIEKI :*:*:*:*:*:*:*: !!!!!!!!!!!!!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-21T23:51:16+01:00
1. masa 3 atomów tlenu = 3*16u = 48u
masa pozostałych 2 atomów pierwiastka E = 160u - 48u = 112u
masa 1 atomu pierwiastka E = 112u/2 = 56u --> żelazo

2. antracyt

3. stosunek masowy = 9:2
wzór ogólny alkanu - CnH2n+2
masa atomowa węgla = 12u
masa atomowa wodoru = 1u
masa węgla/masa wodoru:

12u*n/[1u*(2n+2)] = 9/2
12n/(2n+2) = 9/2
12n = 9n+9
3n = 9
n=3 --> C₃H₈

4. Ca(OH)₂ + CO₂ -> CaCO₃ + H₂O

masa cz. Ca(OH)₂ < masa cz. CaCO₃, więc masa rośnie
1 5 1