Odpowiedzi

2009-12-22T00:00:01+01:00
Prosta równoległa ma ten sam współczynnik kierunkowy a, zatem dla szukanej prostej a = -2:

y = -2x + b

Współczynnik b znajdujemy, podstawiając za x i y odpowiednie współrzędne punktu należącego do prostej:

1 = (-2)*(-3) + b
1 = 6 + b
b = -5

Równanie szukanej prostej: y = -2x-5