Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T06:42:16+01:00
Przypowieśc "O synu marnotrawnym"uczy nas szacunku dla bliźnich,rzeczy materialnych.Jest też dobrą lekcją,która mówi o przebaczaniu i wielkiej miłości.
Człowiekowi,który umie kochac i wybaczac,nie żadając w zamian niczego latwiej jest pokonywac wszelkie trudności,czy też rozstania z bliską mu osobą.
Przypowieśc ta mówi o poszukiwaniu swojej drogi,swojego miejsca w rodzinie.
Bo ggdzież indziej znajdziemy miłośc i zrozumienie dla naszych występków.
Nie zawsze nasze wybory są zgodne ztym,czego pragnęli by nasi rodzice,czy pozostali nasi bliscy.
Rodzina to fundamet,który jeśli ma mocne podwaliny,nic jej nie jest w stanie zniszczyc.W niej zawsze znajdziemy oparcie,przebaczenie i wielką miłosc do nas.
Bładzenie jest rzeczą ludzką,ale wybaczyc znaczy kochac,warto w życiu kierowac się zdrowym rozsadkiem,i sluchac rad innych,lecz gdy zbłądzimy umiejmy przyznac się do porażki,wtedy nasze serce będzie czyste,a radośc niepojęta.Oto ja,który/a wybrałam/em złą drogę,lecz w porę przyszło opamiętanie,i chęc naprawy wyrządzonych krzywd.