Odpowiedzi

2009-12-22T12:52:29+01:00
Współczynnik napięcia powierzchniowego γ = W/S

Powierzchnia kuli - 4πr²
Powierzchnia dużej kropelki S = 4π*(0,004m)² = 6,4*10⁻⁵πm²
Praca potrzebna do utworzenia powierzchni dużej kropli W = γS = 0,073Nm⁻¹ * 6,4*10⁻⁵πm² = 4,672*10⁻⁶J

Suma powierzchni małych kropel S₁ = (W+E)/γ = (w przybliżeniu) E/γ = ok. 0,192m² = r₁

Teraz układ równań:
4nπr₁² = S₁
4nπr₁³/3 = 4πr³/3

n = S₁/4πr₁²
nr₁³ = r³

S₁r₁³/4πr₁² = r³ <=> r₁ = 4πr³/S₁ = ok. 4,19*10⁻⁶m