Płaski kondensator o pojemności C naładawano do napiecia U i odłączono od żródła napiecia . Miedzy okładkami kondensatorów znajduje dielektryk . Jaka pracę . Należy wykonać , by usunać dielektryk spomiędzy okładek , jeżeli jego wzgledna przenikalność elektryczna wynosi E(r)

1

Odpowiedzi

2009-12-22T12:19:52+01:00
Początkowa energia zgromadzona w kondensatorze: E₀ = CU²/2

Po włożeniu dielektryka:

U' = U/E
C' = CE

Energia: E₁ = CE*(U/E)²/2 = CU²/2E

Praca wykonana przez pole (ujemna): W = E₁ - E₀ = [(1/E) - 1]CU²/2

Praca, jaką należy wykonać (dodatnia): W = [1 - (1/E)]CU²/2