Odpowiedzi

2009-12-28T10:26:10+01:00
Romantyzm - w Europie zaczął się jeszcze w XVIII w, i trwał do połowy XIX w. W odniesieniu do Polski o romantyzmie można mówić od roku 1822, kiedy to zostały wydane "Ballady i Romanse" Adama Mickiewicza.
Były to czasy trudne i burzliwe. Europe podbija armia Napoleona Bonaparte. Porażka Napoleona przekreśla nadzieję polaków na koniec zaborów. Polacy na własną rękę próbowali pokonać zaborców : w powstaniu listopadowym, w Wiośnie Ludów czy w powstaniu styczniowym. Niestety wszystkie próby były nieudane.

Najważniejsze dzieła :
literatura powszechna - I.W Goethe " Cierpienia młodego Wertera",
literatura polska - A. Mickiewicz "Ballady i romanse", "Pan Tadeusz",
"Oda do młodości", "Dziady cz. II, III, IV", Juliusz Słowacki "Balladyna", Ignacy Krasicki " Nie boska komedia". Aleksander Fredro "Zemsta".

Pozytywizm - Epoka rozpoczęła się w POlsce po upadku powstania styczniowego (1864) i trwała do 1890r, gdy pojawił się modernizm. Czasy bardzo dynamicznego postępu technicznego. Zmienia się struktura społeczna. Zamiast stanów pojawiają się klasy społeczne. Rozwijają się miasta i coraz większa rola przypada mieszczaństwu. Tworzy się silna klasa robotnicza, która wyraża żądania i walczy o swoje prawa.
Dla Polaków sytuacja polityczna nadal jest bardzo trudna, ponieważ wciąż trwają zabory a kolejne pokolenia nie pamiętają już wolnej ojczyzny. Nie mogąc w czasie kolejnych powstań wywalczyć niepodległości Polacy chcą wzmocnić kraj gospodarczo.

Najważniejsze dzieła:
literatura powszechna - F. Dostojewski " Zbrodnia i kara",
Literatura polska - H. Sienkiewicz "Trylogia- Ogniem i mieczem",
"Potop", "Pan Wołodyjowski", "Quo vadis", "Krzyżacy", Bolesław Prus "Lalka", Eliza Orzeszkowa "Nad Niemnem".