BARDZO PROSZE O PRZETŁUMACZENIE TEGO TEKSTU NA ANGIELSKI !!!!! NIE JEST ON TRUDNY 1. bally and ann are sisters.they are both <kiuite> tell and they've got dark hair and brown eyes . Physically they are very similar but their characters are different . Dally's really confident .she is always talking and joking and she does things <kuickly >. ann isnt very energetic. she is more serious and she does things calmly and slowly . she is happiest when she is sitting < kiuetly > reading a book . 2. they are like chalk and cheese says alice their mother. i think sally and i are similar . we are both <kiuetly> loud and extrovert. but ann has got her fathers character she is a bit shy and she doesent go out a lot .
3.sally and ann are different because they ' ve got a different mix of ganes . ganes influence our physical appearance and our personality . perhaps you ' ve got your mothers eyes and your grandfather 's terrible temperament . orperhaps you've got your father nose and your grandmothers fantastic character .
4. experts say that about 50 per cent of our personality comes from our genes . they other 50 per cent of our personality depends on our experiences . many different things influence us . our home life our chool our friends and the tv for example . all of us have different lives and all of us have different personalites.

1

Odpowiedzi

2009-09-15T15:36:16+02:00
1.Bally i Ann są siostrami. Można powiedzieć że są do siebie podobne, mają ciemne włosy i brązowe oczy. Fizycznie są bardzo podobne, ale ich charaktery są różne. Dally jest naprawdę leniwa. Ona zawsze mówi i żartuje i robi to szybko. Ann nie jest bardzo energiczna. Ona jest bardziej poważna i robi rzeczy spokojnie i powoli. Jest najszczęśliwsza gdy siedzi i czyta książkę.
2.Są jak kreda i ser mówi mama Alice. Myślę że Sally i ja jesteśmy podobne. Obie jesteśmy głośne i ekstrawertyczne. Ale, Ann ma charakter ojca, jest nieśmiała i nie lubi za dużo wychodzić.
3.Sally i Ann są inne, ponieważ mają różną kombinację genów. Geny mają wpływ na nasz wygląd i osobowość. Być może ty masz oczy matki i okropny temperament dziadka. Lub być może masz nos ojca i fantastyczny charakter babci.
4.Eksperci mówią, że około 50 procent naszej osobowości pochodzi z naszych genów. Te pozostałe 50 procent naszej osobowości zależy od naszych doświadczeń. Wiele różnych rzeczy ma wpływ na nas. Nasze życie w domu, szkole, naszych przyjaciół i telewizja na przykład. Każdy z nas ma inne życie i każdy z nas ma różne osobowości.