Pytania z rorat z dnia 22 grudnia 2009
1.Dlaczego ks. Vianney chciał uciec z Ars?
2. Ile dni ks. Vianeya nie było w Ars?
3. Jakie jest pierwsze słowo wielkiej antyfony z 22 grudnia?


pytania z 21 grudnia
1. O której godzinie ks. Vianney wstawał i szedł do kościoła?
2. Skąd ks. Vianney brał siłę do heroicznej pracy w Ars?
3. Co znaczy słowo „Emmanuel”?

proszę o poprawne odpowiedzi szybko?

2

Odpowiedzi

2009-12-22T13:41:32+01:00

22.12
1)chciał modlić się w samotności.
2) 8 dni
3) królu narodów

21.12
1) o pierwszej w nocy
2) z modlitwy
3) Bóg jest z nami

9 4 9
2009-12-22T15:07:41+01:00
1) Bo był nieszczęśliwy
2)8 dni
3) Królu narodów

:0
12 2 12