Odpowiedzi

2009-12-22T11:16:47+01:00
Odczytujemy Xw z postaci kanonicznej:

Xw = 3

ponieważ ramiona paraboli są do dołu (a<0) rośnie lewe ramię więc:

f rośnie dla x∈ (-oo, 3>
2009-12-22T11:19:38+01:00
To postać kanoniczna, z przesunięcia wykresu funkcji o wektor dostajemy współrzędne wierzchołka paraboli: A = (3,6), zatem odcięta wierzchołka xA = 3.

Współczynnik przy x² będzie ujemny, więc mamy parabolę o ramionach zwróconych w dół; funkcja jest rosnąca w przedziale (-∞;3> (domknięty, gdyż zbiór ma być maksymalny).