Temat:Wielokąty.
zad.1.Oblicz obwody wielokątów przedstawionych na rysunkach .
((rysunku nie ma sory)

Obwody rysunek1.3cm,35mm,4cm.
Obwody.rysunek2.25dm,15dm,28dm,22dm
Obwody rysunek.3.2dm,2dm,2dm,2dm,25cm.
zad.2.Uzupełnij.
A.)Obwód kwadratu o boku długości 3.1/2cm wynosi.........
B.)kwadrat o obwodzie 48dm ma bok długości .......
zad.3.Oblicz obwód prostokąta o bokach:
a=5.1/4cm b=7cm
Obwód=.................
a=18m b=6m
Obwód=..........

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T14:22:30+01:00
Zadanie 1
Obwody rysunek1.
30mm+35mm+40mm= 105 mm = 10,5 cm = 10.1/2 cm
Obwody rysunek2.
25dm+15dm+28dm+22dm= 90 dm = 9 cm
Obwody rysunek3.
20cm+20cm+20cm+20cm+25cm= 105 cm = 10,5 dm = 10.1/2 dm
Zadanie 2
A. 14 cm bo 3.1/2+3.1/2+3.1/2+3.1/2=14
B. 12 dm bo 48 dm : 4 (boki)= 12 dm =120 cm
Zadanie 3
5.1/4+5.1/4+7+7= 10.2/4 + 14 = 10,1/2+14=24.1/2cm
Obwód = 24.1/2 cm
18m+18m+6m+6m=36m+12m=48 m
Obwód = 48m
20 4 20