Opłatę za rachunek telefoniczny ustala się w następujący sposób: liczbę wykorzystywanych impulsów mnoży się przez 0,29zł i do wyniku dodaje się 35zł opłaty abonamentowej. Od tak otrzymanej kwoty nalicza się 22% podatku VAT i dolicza się go do danej kwoty. Oblicz liczbę wykorzystanych impulsów, jeśli fakturę wystawiono na 132,92 zł.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T13:50:46+01:00
132,92 zł to 122% wartości netto faktury
132,92:122% = 108,95 zł - kwota netto faktury
108,95-35 = 73,95 zł to koszt minut doliczonych do abonamentu
(73,95):(0,29) = 255 - ilość wykorzystanych impulsów
2009-12-22T13:51:16+01:00
108,95 + 22%=132,92 132,92:122*100=108,95
108,95-35=73,95
73,95:0,29=255
255 impulsów
2009-12-22T13:59:50+01:00
35+22%=42,7 Abonament z Vat
132,92-42,7=90,22 Kwota impulsów z Vat
0,29+22%=0,353 Cena impulsu z Vat

90,22:0,353≈255 impulsow