Prosze o pomoc! Informacje na temat: " Smog typu Los Angeles",
1. co jest przyczyną?
2. Jak zapobiegać?
3. Wpływ na życie na świecie lub w Polsce?
4. Bibliografia- źródło.
Mam to wykonać w formie referatu, ale ja prosze tylko o wypełnienie tych punktów. I NIE KOPIOWAĆ Z WIKIPEDII!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T14:33:04+01:00
2. budowanie instalacji wyłapujących tlenki siarki i azotu ze spalin emitowanych do atmosfery,
ograniczanie spalania paliw zawierających siarkę i jej związki, głównie węgla brunatnego i kamiennego,
używanie benzyny bezołowiowej,
zastąpienie surowców nieodnawialnych surowcami odnawialnymi przy produkcji energii.

3.Może wywołać astmę oraz jej napady,
powoduje:
zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli,
niewydolność oddechową,
paraliż układu krwionośnego,
podrażnienia skóry,
choroby oczu,
uszkodzenia roślin,
silne działanie korozyjne.

1.Smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, utleniający), występuje od lipca do października przy temperaturze 24÷35°C i powoduje
ograniczenie widoczności do 0,8÷1,6 km,
brązowe zabarwienie powietrza.
Głównymi zanieczyszczeniami są:
tlenek węgla,
tlenki azotu,
węglowodory aromatyczne
nienasycone, ozon, pyły przemysłowe.
Dla wytworzenia się smogu tego typu konieczne jest silne nasłonecznienie powietrza.
Przyczyną smogu jest jednoczesne wystąpienie dużej emisji substancji szkodliwych i niekorzystnych warunków atmosferycznych.

4. Główne antropogeniczne źródła emisji zanieczyszczeń w Polsce to:
Zakłady produkujące energię elektryczną i cieplną,
Zakłady przemysłowe
Pojazdy mechaniczne
Obiekty przemysłowe zlokalizowane poza granicami Polski , a w Los Angeles jest najwięcej spalin samochodowych .
1 5 1