1. Napisz równania reakcji kwasu fosforowego V z :
a) potasem
b) magnezem
c) cynkiem
d) glinem
2. Podaj nazwę soli otrzymanych w zadaniu 1
a)
b)
c)
d)
3.Przyporządkuj podanym wzorom soli ich nazwy zwyczajowe :
1) MgSO4 a) sól kamienna
2) KNO3 b) gips krystaliczny
3)NaCl c)sól gorzka
4)NaNO3 d)kreda, wapień,mur
5)CaCO3 e) saletra chilijska
6)CaSO4 + 2H2O f) saletra indyjska
4.Odpowiedz na pytania
a) Dlaczego dodaje się węglanu sodu do wody ?
b) Dlaczego dodaje się azotanu V potasu do gleby ?

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T15:08:29+01:00
6K + 2H₃PO₄ =>2K₃PO₄ + 3H₂ lotne strzałka do góry i tak przy wszystkich
2Mg +2H₃PO₄ => 2Mg₃PO₄ + 3H₂ lotne
2Zn + 2H₃PO4 => 2ZnPO₄ + 3H₂ lotne
2Al + 2h³PO4 =>2AlPO4 + 3H₂ lotne

a fosforan V potasu
b fosforan V magnezu
c fosforan V cynku
d fosforan V glinu III

1) MgSO4 sól gorzka
2) KNO3 saletra indyjska
3)NaCl sól kuchenna
4)NaNO3 saletra chilijska
5)CaCO3 kreda wapń
6)CaSO4 + 2H2O gips

a) Dlaczego dodaje się węglanu sodu do wody ?
b) Dlaczego dodaje się azotanu V potasu do gleby ?
a moim zdaniem po to by go otrzymać ale nie jestem pewien
b dodaje się go dlatego że gleby są żyźniejsze bo azotan V jest stosowany do produkcji nawozów sztucznych


19 3 19
2009-12-22T15:10:00+01:00
1. Napisz równania reakcji kwasu fosforowego V z :
a) potasem
2H3 PO4 + 6K --> 2K3 PO4 + 3H2
b) magnezem
H3 PO4 + 3Mg --> Mg3 (PO4)2 + 3H2
c) cynkiem
H3 PO4 + 3Zn --> Zn3 (PO4)2 + H2
d) glinem
2H3 Po4 + 2AL --> 2Al PO4 + 3H2
2. Podaj nazwę soli otrzymanych w zadaniu 1
a) Fosforan V potasu
b)Fosforan V magnezu
c)Fosforan V cynku
d)Fosforan V glinu
3.Przyporządkuj podanym wzorom soli ich nazwy zwyczajowe :
1) MgSO4 c)sól gorzka
2) KNO3 f) saletra indyjska
3)NaCl a) sól kamienna
4)NaNO3 e) saletra chilijska
5)CaCO3 d)kreda, wapień,marmur
6)CaSO4 + 2H2O b) gips krystaliczny
4.Odpowiedz na pytania
a) Dlaczego dodaje się węglanu sodu do wody ?
żeby były gazowane
b) Dlaczego dodaje się azotanu V potasu do gleby ?
aby ją użyźnić (azotan V potasu stosowany jest w nawozach sztucznych
3 3 3
2009-12-22T19:38:58+01:00
A) 2H₃PO₄+ 6K --> 2K₃PO₄ + 3H₂(strzałeczka w górę)
fosforan (V) potasu

b) 3Mg + 2H₃Po₄--> Mg₃(PO₄)₂ + 3H₂ ( strzałeczka w górę)
fosforan(V) magnezu

c) 3Zn + 2H₃PO₄--> Zn₃(PO₄)₂+ 3H₂ ( strzałeczka w górę)
fosforan(V) cynku

d) 2Al + 2H₃PO₄ --> 2AlPO₄ + 3H₂(strzałeczka w górę)
fosforan(V) glinu

MgSO₄- sól gorzka
KNO₃- saletra indyjska
NaCl - sól kamienna
NaNO₃- saletra chilijska
CaSO₄- gips
CaCO₃- kreda


Dlaczego dodaje się weglanu sodu do wody?
Dodaje sie go do wody w celu sporzadzenia wód gazowanych.

Dlaczego dodaje się azotanu ( V) potasu do gleby?
Azotan (V) potasu to wazny składnik nawozów sztucznych. Uzyżnia glebe, przez co mozliwy jest lepszy wzrost roslin.
2 5 2