MATEMATYKA KLASA 6

W niektórych miejscach trochę nie widać więc na:
1 kartce - Zad.7 Rekordowo niską temperaturę -89,2 stopnioe celsujsza zanotowano 21.07.1983r. w stacji WOSTOK
na Antarktydzie. W tym samym czasie w Poslce było 25,6 stopni celsujsza. Jaka była RÓŻNICA między tymi temperaturami?

2 kartce - zadanie pierwsze na górze po lewo: Ułóż równanie, rozwiąż je i sprawdź.

a)Jaką liczbę trzeba dodać do -2,7, aby otrzymać 9?

3 kartce - Zad. 7 po prawo (pierwsze) - Nie wykonując obliczeń ustal jakimi liczbami są wyniki i wpisz ODPOWIEDNI wyraz: dodatnia, ujemna, zero.
Zad.9 po prawo - Daną liczbę zapisz w postaci iloczynu 3 liczb z których do najmniej DWIE SĄ ujemne.
Zad.10 (na samym dole po prawo) - dana liczbę zapisz dwoma sposobami w postaci ilorazu dwóch liczb, z których CO najmniej jedna jest ujemna.

PROSZĘ O ROZWIĄZANIE NAPEWNO DAM NAJLEPSZĄ ODPOWIEDŹ!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T15:12:40+01:00
1. 89,2 + 25,6= 114,8

2. 25 dag. = 0,25 kg
x : 0,25 = 10 / * 0,25
x = 40
spr. 40* 0,25=10
3. zad. 7
liczba dodatnia
liczba ujemna
liczba dodatnia
zero
liczba dodatnia
liczba ujemna
zad.9
24= (-4) * 2* (-3)
4/30= (- ½) * (- 4/15) * 1
-16= (-2) * (-4) (-2)
- 5/18= (-1/9) * (-1/2) * (-5)
zad. 10
5= (-10): (-2) = (-20): (-4)
-6 = (-18): 3 = 24: (-4)
2 ½ = (-5): (-2,5) = (-20) : (-8)
- 3 2/3 = 9 4/9 : (-3 2/3) = 27 8/27 : (9 4/9)
2 3 2