Prooooooooszeeee!!!!! daje najj od razu:) i od razu dziex;]
1.lenek dwuwartościowego metalu reaguje z wodą , tworząc wodorotlenek o masie cząsteczkowej 74 u. Jaki to metal?ułóż równanie reakcji tego metalu z woda.
Oblicznie:
równanie reakcji
odp.
2.uasadnij prawdziwość stwierdzenia:Każda zasada jest wodorotlenkiem, ale nie każdy wodorotlenek jest zasadą.
3.wypisz po 3 wzory sumaryczne wodorotlenków łatwo i trudno rozpuszczalnych w wodzie.
Łatwo rozpuszczalne w wodzie
-
-
-
Trudno rozpuszczalne w wodzie:
-
-
-
4.Oblicz zawartość procentową(% masowy)azotu w zasadzie amonowej.

1

Odpowiedzi

2009-12-22T15:21:41+01:00
1.
E - pierwiastek szukany
x- masa szukanego pierwiastka
EO + H₂O -> E(OH)₂
masa H = 1u
masa 0 = 16u
masa E(OH)₂ = 74u
masa E(OH)₂ = x + 2 × 1u + 2 × 16u
74u = x + 2 × 1u + 2 × 16u
x = 40 u
Patrzymy na tablicę Medelejewa i co widzimy? Wapń (Ca) ma masę 40u, więc jest to szukany metal.
Równanie reakcji:
CaO + H₂O -> Ca(OH)₂
Odp.: Szukany metal to wapń.

2.
Zasady to wodorotlenki metali z pierwszej i drugiej grupy układu okresowego, a wodorotlenki to związki metali z grupą wodorotlenkową OH.
Nie mamy tutaj ograniczenia.

3.
WODOROTLENKI
Łatwo rozpuszczalne w wodzie
- NaOH
- KOH
- Ba(OH)₂
Trudno rozpuszczalne w wodzie:
- Ca(OH)₂
- Cu(OH)₂
- Zn(OH)₂

4.
Zasada amonowa : NH₄OH
masa NH₄OH = 14u + 5 × 1u + 16u = 35u
masa N = 14u
%N = (14u ÷ 35u) × 100%
%N = 1400% ÷ 35 = 40%
Odp.: Zawartość procentowa azotu w zasadzie amonowej to 40%
1 5 1