Zad. 1. Gdy szybko otwieramy ochłodzoną butelkę z gazowanym napojem, to nad jej otworem pojawia się mglisty obłoczek. Wyjaśnij pojawienie się obłoczka.
Zad. 2. Rury wodociągowe ułoŜone są na głębokości 1,5 m pod powierzchnią ziemi. Oblicz
ciśnienie wody w tych rurach, jeŜeli wiadomo, Ŝe woda dochodzi tylko do VI piętra XI – piętrowego wieŜowca (parter znajduje się tuŜ nad ziemią). Co naleŜy zrobić, aby woda dochodziła na wszystkie piętra tego domu? Wysokość jednego piętra wynosi 3,5 m.
Gęstość wody wynosi 1000m3 kg
Zad. 3. Do dwóch jednakowych czajników nalano wody. Czajniki ustawiono na jednakowych palnikach i doprowadzono do wodę do wrzenia. Dziobki czajników łączą się z ich
wnętrzem nieco powyŜej dna. Zaobserwowano (podczas wrzenia wody), Ŝe pokrywka na jednym czajniku podskakuje, a na drugim nie. Wyjaśnij jaki mógł być tego powód.
Czy podczas wrzenia zmienia się temperatura i energia wewnętrzna wody w czajnikach?
Odpowiedź uzasadnij.

Zad. 4. Na stole zamontowano układ pokazany w załączniku Czy równowaga wagi zostanie zachowana, jeŜeli rozpuścimy w wodzie 20 g soli kuchennej, a na szalkę z odwaŜnikami połoŜymy cięŜarek o masie 20 g. Jak zmieni
się temperatura wody, w której rozpuszczamy sól kuchenną? Odpowiedź uzasadnij.

1

Odpowiedzi

2009-12-22T16:29:38+01:00
Umiem tylko zad.1:
Zimne powietrze ma większą objętość niż zwykłe.
W butelce jest mu ciasno, więc po odkręceniu korka, jak najszybciej wylatuje poza butelkę ( przez korek ).