1. Uzupełnij definicję osmozy.
Osmoza polega na dyfuzji .............. przez błonę półprzepuszczalną. Przenikanie wody odbywa się na zasadzie wyrównywania stężeń roztworów, dlatego przemieszcza się z roztworu o ............................ stężeniu do roztworu o .......................... stężeniu.
2.Przypomnij sobie czynniki suszy fizjologicznej. Wyjaśnij, dlaczego posypywanie dróg solą w zimie jest tak niebezpieczne dla rosnących wzdłuż ulic roślin.
3.Człowiek wykorzystuje zjawisko odwróconej osmozy polegające na przepływie wody z roztworu o stężeniu większym od roztworu o stężeniu mniejszym.
Wymień dwa zastosowania odwróconej osmozy.

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T15:38:48+01:00
1. wody, niższym, wyższym
2. Zbyt duże stężenie soli w otoczeniu rośliny (w glebie) powoduje, że wskutek osmozy woda przepływa z jej wnętrza do otoczenia.
3. odsalanie wody morskiej, oczyszczanie ścieków
15 4 15
2009-12-22T15:42:17+01:00
1.Osmoza polega na dyfuzji rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną. Przenikanie wody odbywa się na zasadzie wyrównywania stężeń roztworów, dlatego przemieszcza się z roztworu o niższym stężeniu do roztworu o wyższym stężeniu.
2. Zbyt duże stężenie soli w ... powoduje, że wskutek osmozy przepływa woda z jej wnętrza do otoczenia.
3. Oczyszczanie ścieków.
;))
7 3 7
2009-12-22T17:00:16+01:00
1. Uzupełnij definicję osmozy.
Osmoza polega na dyfuzji ROZPUSZCZALNIKA. przez błonę półprzepuszczalną. Przenikanie wody odbywa się na zasadzie wyrównywania stężeń roztworów, dlatego przemieszcza się z roztworu o WYŻSZYM stężeniu do roztworu o RÓWNYM stężeniu.
2.Przypomnij sobie czynniki suszy fizjologicznej. Wyjaśnij, dlaczego posypywanie dróg solą w zimie
jest tak niebezpieczne dla rosnących wzdłuż ulic roślin.
3.Człowiek wykorzystuje zjawisko odwróconej osmozy polegające na przepływie wody z roztworu o stężeniu większym od roztworu o stężeniu mniejszym.
Wymień dwa zastosowania odwróconej osmozy.
7 2 7