Prosze i sorka dalabym wiecej ale mam malo pkt :( i z góry thx:)
1.uzupełnij zdania (krótkoi zwięźle).
zasady to.......
dysosjacja jonowa zasad polega na.........
ogólne równanie dysosjacji zasaf przedstawia sie następująco:
M(małe n na górze)(OH)(małe n na dole i I na górze)---->(nad strzałką H2O).........+..........
2.uzupełnij równania reakcji dysosjacji jonowej zasan i napisz je słownie.
a)LiOH------->(nad strzałką H2O).....+.......
.......................................
b)........---->(nad strzałką H2O)Ba(na górze2+)+..........
wodorotlenek baru dysocjuje na ......................
c).........---->(nad strzałką H2O)K(na górze +) + 2 OH(na górze-)
........................
d)NH*(razy)H2O------->(nad strzałką H2O)..........+.......
..........................
3.i jeszcze krzyżówka w haśle ma byc ZASADY odpowiedzi i pytania

1

Odpowiedzi

2009-12-22T16:17:55+01:00
1.uzupełnij zdania (krótkoi zwięźle).
zasady to związki chemiczne złożone z metali i reszty hydroksylowej.
dysosjacja jonowa zasad polega na rozpadaniu się związku chemicznego pod wpylwem wody na kationy i aniony.

ogólne równanie dysosjacji zasaf przedstawia sie następująco:
M(małe n na górze)(OH)(małe n na dole i I na górze)---->(nad strzałką H2O) M(na górze n+) + nOH⁻
.
2.
a)LiOH------->Li⁺ + OH⁻
Wodorotlenek litu dysocjuje na kation litu i anion hydroksylowy.

b)Ba(OH)₂---->(nad strzałką H2O)Ba(na górze2+)+ 2OH⁻
wodorotlenek baru dysocjuje na kation baru i 2 aniony hydroksylowe

c) 2KOH--->(nad strzałką H2O)2K⁺ + 2 OH⁻
2 cząteczki wodorotlenku potasu dysocjują na 2 kationy potasu i 2 aniony hydroksylowe.

d)NH₃*H2O------->(nad strzałką H2O)NH₃ + H₂O
Zasada amonowa dysocjuje na amoniak i wode.

3.i jeszcze krzyżówka w haśle ma byc ZASADY odpowiedzi i pytania
Załącznzik
55 4 55