Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T16:37:07+01:00
W=F×h₁
F=W÷h₁
F=4J÷2m=2N
F=mg
m=F÷g=2N÷10N/kg=0,2kg

Ek₁=Ep₁
Ep₁=mgh₁=0,2kg×10N/kg×2m=4J
Ek₁=4J

Ek₂=Ep₂
Ep₂=mgh₂=0,2kg×10N/kg×0,5m=1J
Ek₂=1J
47 3 47
2009-12-22T16:37:53+01:00
H1 = 2 m
h2 = 0,5 m
W = 4 J
m = ?
Ep = m * g * h1
m = Ep / (g * h1)
m = 0,2 kg
Ek1 = Ep = 4 J
Ek2 = Ep2 = m * g * h2
Ek2 = 0,2 * 10 * 0,5 = 1 J
53 4 53