Grupa wodorotlenowa jest zawsze ................. (podaj wartościowość). Liczba grup wodorotlenowych jest zawsze równa .................. Nazwy wodorotlenków tworzy się, dodając do słowa .................... nazwę................,np.wodorotlenek potasu. gdy metal przyjmuje kilka wartościowości, to po jego nazwie musi być podana ...........................,np. ....................................
Gdy metal ma tylko jedną wartościowość, to ................................................,np. .........................

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-15T15:19:32+02:00
Uzupełniony tekst:
Grupa wodorotlenowa jest zawsze jedno wartościowa. (podaj wartościowość). Liczba grup wodorotlenowych jest zawsze równa wartościowości metalu. Nazwy wodorotlenków tworzy się, dodając do słowa wodorotlenek nazwę metalu, np.wodorotlenek potasu. gdy metal przyjmuje kilka wartościowości, to po jego nazwie musi być podana cyfra rzymska, np. wodorotlenek miedzi (II)
Gdy metal ma tylko jedną wartościowość, to nie musimy podawać tej wartościowości, np. wodorotlenek magnezu.
73 4 73