Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T17:22:18+01:00
Pęd
Zbudowany jest z rozrastających się pod ziemią, rozgałęzionych kłączy i odchodzących od niego, pionowo wzniesionych pędów nadziemnych. Pędy tworzone są z na przemian ułożonych członów długich – międzywęźli i krótkich – węzłów. Z węzłów na pędach nadziemnych wyrastają okółkowo ułożone liczne pędy boczne (również członowane) i liście. Z węzłów części podziemnej wyrastają korzenie i bulwki pędowe. Bulwki są magazynami substancji zapasowych rośliny, wykorzystywanych podczas jej wiosennego rozwoju, przed rozpoczęciem fotosyntezy. Łodygi, a zwłaszcza gęste odgałęzienia boczne, pełnią funkcje asymilacyjne.
Liście
Ułożone okółkowo i zrośnięte bocznie w pochewkę otaczającą łodygę. Na spodzie odmiennie wykształconych, tarczowatych liści zarodnionośnych (sporofili) tworzą się zarodnie.
Zarodniki
Opatrzone wstęgowatymi wyrostkami ściany komórkowej, hapterami, które przyczyniają się do rozprzestrzeniania zarodników ze względu na wykonywanie higroskopowych ruchów i ułatwianie roznoszenia zarodników przez wiatr (anemochoria).
Przedrośla
2 5 2
2009-12-22T17:25:01+01:00
SKRZYPY - ich budowa jest członowana. W węzłach, oddzielonych długimi międzywęźlami, wyrastają okółki łuskowatych liści zrośniętych w pochewkę. Z węzłów wyrastają odgałęzienia boczne. Sporofile zebrane są na szczycie łodygi w kłos podobny do szyszki. Organem asymilującym jest łodyga. Zarodniki opatrzone są dwiema krzyżującymi się wstęgami powstałymi z zewnętrznej części ściany komórkowej. Za pomocą tych wstęg zarodniki sczepiają się.
1 1 1
2009-12-22T17:27:11+01:00
Po pierwsze skrzypy należą do rodziny paprotników. Charakterystyczną cechą budowyskrzypów jest zróżnicowanie ich łodyg na węzły i międzywęźla.
Z węzłów wyrastają okółki liści zrośniętych w pochewkę.Zarodniki powstają w kłosie zarodnionośnym, który znajduje się w szczytowej części łodygi.