Odpowiedzi

2009-12-22T18:42:44+01:00
Działanie w socjologii to takie ludzkie zachowanie, z którym osoby działające wiążą pewne subiektywne znaczenie (sens). Takie ujęcie "działania" rozpowszechnione zostało dzięki socjologii Maxa Webera i obecnie uznaje się je za jedno z elementarnych pojęć socjologicznych.1 5 1
2009-12-22T18:44:31+01:00
To pojęcie, rozumiane niejednolicie przez etologów, psychologów i socjologów. Przyjmuje się, że są to zachowania osobników związane z wysyłaniem sygnałów do innych przedstawicieli swojego gatunku. Rodzaj zachowań społecznych oraz częstość ich występowania są podstawą podziału zwierząt na samotne, gromadne i społeczne.
1 5 1
2009-12-22T18:49:48+01:00
Zachowania społeczne, zachowania osobników połączone z wysyłaniem sygnałów skierowanych do innych osobników własnego gatunku; podstawowe typy z. s. to agresja, altruizm i współdziałanie; do z. s. może należeć wiele elementów innych rodzajów zachowań, szczególnie zachowań rozrodczych.
1 5 1