Try to express the ideas in each of the following situations:
1. Zapytaj swoją koleżankę z Yorku o jej najmilsze wspomnienia z dzieciostwa. e.g.
What are your best childhood memories?
2. W rozmowie ze swoim amerykaoskim kolegą wymieo kilka charakterystycznych problemów związanych z okresem dorastania / byciem nastolatkiem.
3. Zapytaj swoją znajomą z Irlandii, jakie, jej zdaniem, są najczęstsze przyczyny konfliktu pokoleo.
4. Nie zgódź się ze swoim przyjacielem z Walii, że robienie kariery zawodowej jest ważniejsze niż posiadanie rodziny.
5. Powiedz swojej przyjaciółce z Brighton, jak duża jest twoja najbliższa rodzina.
6. Zapytaj swojego kolegę z Leeds o jego ulubioną rodzinną formę spędzania wolnego czasu.
7. Powiedz swojej amerykaoskiej znajomej, jakie są pozytywne strony dorastania w rodzinie wielopokoleniowej.
8. W rozmowie ze swoim angielskim przyjacielem dowiedz się, do kogo z rodziny zwraca się o radę kiedy ma problem.
9. Podczas dyskusji w szkole językowej w Londynie powiedz, jaki, twoim zdaniem, będzie model rodziny w przyszłości
10. Nie zgódź się z opinią swojej znajomej z Kanady, która twierdzi, że tradycyjny podział ról w rodzinie jest najlepszym rozwiązaniem.
11. Zapytaj swojego kolegę z Cambridge, w jakich pracach domowych pomaga najchętniej.
Language tip - Use: household chores
12. Powiedz swojej australijskiej przyjaciółce, jak wygląda podział obowiązków w twoim domu.
13. Zapytaj swojego znajomego obcokrajowca, jakie są jego ulubione formy spędzania wolnego czasu.
14. Zaproponuj znajomemu z Anglii, który niedługo wraca do domu w Londynie, pomoc w zorganizowaniu wieczoru pożegnalnego.
15. Nie zgódź się z propozycją twojego amerykaoskiego kolegi spędzenia sobotniego wieczoru w pubie i zaproponuj inne rozwiązanie.
16. Powiedz swojej przyjaciółce z Brighton, jakie są najbardziej popularne święta w Polsce.
17. Zapytaj swoją znajomą z Irlandii, jak spędziła ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia.
18. Zaoferuj swoim amerykaoskim znajomym pomoc w przygotowaniu Święta Dziękczynienia.
19. Zapytaj swojego kolegę obcokrajowca, jak wyglądają ceremonie ślubne w jego kraju.
20. Opowiedz swoim angielskim przyjaciołom o przebiegu twojej niedawnej imprezy urodzinowej.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T20:56:03+01:00
2. Be teenager isn't easy, because one's always rebellious, naughty and make a lot of things which next regret.

4. With all due respect but I don't think that make a career is important that have a familly.

5. My next of kin are very big so during the Christmas I get a lot of presents.

6. What is your favourite family form of spedning free time ?

7. I think that grow up in extended family have a lot of pros, because always you have somebody to talk the problems. Furthermore there are more people to do the houseworks.

9. Im my opinion model of family in future will be as same as presently.

10. I disagree with you that traditional division of role in family is the best option.

11. In which kinds of husework do you usually help ?

12. In my home everyone has some duties: my mother always clen the windows and make a dinner, my father repair different thing and I dust and clean up my room.

13. What is your favourite form of spending free time ?

14. Shall I help you to lay farewell party?

15. I'm not sure about spending Saturday evening in pub. I think that better option will be go to the cinema.

16. In Poland one usually wish greetings, consume Christmas's meals and spend each other a lot of time.

17. How/what (nie wiem :P) do you spent last Christmas ?

18. Shall I help you to farewell Thanksgiving ?

20. My last birthday party was very fantastic. Everybody was having a great time and I got a lot of presents.
2 5 2