Odpowiedzi

2009-12-22T19:31:18+01:00
Komputery funkcjonują w różnych dziedzinach życia-wykorzystuje się je m.in. w nauce, medycynie, handlu, komunikacji i przemyśle. Aż trudno wyobrazić to sobie, ale urządzenia te były niegdyś zamknięte w bazach wojskowych i laboratoriach naukowych, gdzie ich obsługą zajmowali się jedynie wtajemniczeni informatycy.
Burzliwy rozwój techniki komputerowej sprawił, że komputer, który potrafi w różnorodny sposób „przerabiać” ogromne ilości informacji, stał się urządzeniem powszechnego użytku. Wielkie znaczenie ma w tym przypadku ciągły rozwój zarówno sprzętu komputerowego, jak i oprogramowania. Nowoczesne komputery szybko przetwarzają, przesyłają i odbierają informacje, zapewniają coraz powszechniejszy dostęp do ich różnorodnych zbiorów. Ponadto informacje mogą być prezentowane za pomocą obrazu, dźwięku i animacji, co czyni z komputera interesujący środek ich przekazu.
Komputery stanowią niezwykle przydatne narzędzie w nauczaniu, a dzieje się tak za sprawą multimedialnych programów do nauki różnorodnych przedmiotów. Ich wielką zaletą jest interaktywność-czyli możliwość wpływania użytkownika na przebieg programu. Komputery w naszej pracowni komputerowej nie służą wyłącznie do ćwiczeń. Jeśli przygotujemy na przykład przedstawienie szkolnego teatrzyku, to zechcemy z pewnością zaprosić na nie nauczycieli i kolegów. Możemy z tej okazji zredagować na komputerze przy pomocy programu nazywanego edytorem tekstowym zaproszenia lub też stworzyć wspaniałe plakaty, czy dyplomy. Służy on także pomocą przy układaniu ogłoszeń zamieszczanych na gazetkach ściennych. Komputer pozwala nam również uczestniczyć w prezentacjach multimedialnych, dzięki którym nauka staje się dużo ciekawsza. Na pewno komputery znajdują się nie tylko w pracowni, lecz także w innych szkolnych pomieszczeniach. Programy, które nazywa się bazami danych, usprawniają pracę szkolnego sekretariatu. Bazy danych zawierają obszerny zbiór informacji zapamiętywanych i porządkowanych w taki sposób, aby ich wyszukiwanie było najprostsze. Dzięki nim pracownicy sekretariatu mogą gromadzić dużą liczbę informacji o wszystkich uczniach, a także odnajdywać potrzebne dane.
Komputery w znacznym stopniu usprawniają handel. Pomagają w prowadzeniu placówek handlowych, nadzorując proces sprzedaży i zakupu towarów. Za pomocą specjalistycznego oprogramowania możliwe jest m.in. sporządzanie i drukowanie szczegółowych zestawień sprzedaży, rachunków, zamówień, jak również prowadzenie księgowości sklepu. Komputery w magazynach rejestrują operację przyjmowania i wydawania towarów, sprawują także kontrole nad stanem zapasów magazynowych.
Dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez komputerów funkcjonowanie biur, instytucji i urzędów. Komputer jest potrzebny w biurach do obliczania, pisania podań, pisania harmonogramów, prowadzenia ewidencji przyrządów pomiarowych, do przesłania pocztą elektroniczną wydruków i danych o przyrządach pomiarowych, do pisania i przesyłania korespondencji.
Dzięki komputerom banki szybko przeprowadzają transakcje finansowe, a ich pracownicy mogą w ciągu kilku sekund sprawdzić stan konta klienta. Powszechnie wykorzystywane są dzisiaj bankomaty.
Inżynierowie i architekci porzucili deskę kreślarską na rzecz komputera wyposażonego w odpowiednie oprogramowanie. W pracowniach projektantów projektantów konstruktorów komputery wykorzystuje się do projektowania m.in. urządzeń mechanicznych, układów elektronicznych, budowli i pojazdów. Wykorzystanie do tego celu komputerowego systemu CAD znacznie ułatwia i przyśpiesza prace projektowe. System ten umożliwia kreślenie nawet najbardziej skomplikowanych planów w trzech wymiarach.
Komputery oraz sterowane przez nie maszyny, nazywane robotami, biorą udział w produkcji np. samochodów. Odbywa się to w ramach systemu CAM. W produkcji samochodów roboty wykorzystuje się m.in. do wytłaczania, obróbki i łączenia części, malowania pojazdów oraz instalacji ich wyposażenia.
Przy współudziale komputerów tworzone są wydawane współcześnie książki i gazety. Komputery zapewniają szybki dostęp do informacji, wykorzystuje się je do pisania tekstu, projektowania i ilustrowania stron oraz sterowania procesem drukowania.
Mimo że twórczość artystyczna nie poddaje się automatyzacji, to artyści chętnie sięgają po komputery. Dziś prawie każdy przebój kinowy zawiera utworzone za pomocą komputerów wspaniałe sekwencje efektów specjalnych. Technika komputerowa daje artystą ogromne możliwości przetwarzania obrazu i dźwięku, dzięki czemu powstaje sztuka nowej jakości. Także w muzyce komputer zadomowił się na dobre. Wykorzystywany jest do sterowania elektronicznymi instrumentami czy też do wytwarzania muzycznych efektów specjalnych, co pozwala osiągnąć wspaniałe, nowatorskie brzmienia. Niezwykła oprawa świetlna, jaka towarzyszy np. koncertom czy przedstawieniom teatralnym, to również zasługa komputerów, za pomocą, których steruje się laserami i reflektorami.
Jedną z najważniejszych dziedzin, w której znalazły zastosowanie komputery, jest komunikacja. W nowoczesnych centralach telefonicznych komputery sterują połączeniami oraz nadzorują ich realizację, co znacznie poprawiło jakość rozmów. Efektem zastosowania techniki komputerowej w dziedzinie komunikacji jest rozpowszechnienie telefonii komórkowej, łączności satelitarnej oraz Internetu.
Dzięki internetowi można dotrzeć do niezmierzonych zasobów informacji z różnych dziedzin. Współcześnie Internet jest jednym z podstawowych środków komunikacji między ludźmi, a dostęp do niego z dnia na dzień uzyskuje coraz więcej użytkowników. Cały Internet opiera się na współpracy, na wymianie informacji między milionami ludźmi. Zasiadając przy komputerach oddalonych od siebie zakątkach świata, użytkownicy Internetu przekazują sobie informacje różnego rodzaju i w różnej formie-od listów elektronicznych o charakterze osobistym lub oficjalnym, przez publikowane na stronach WWW wiadomości np. ekonomiczne lub polityczne, aż do przeprowadzonych w czasie rzeczywistym rozmów czy relacji z ważnych wydarzeń sportowych, kulturalnych lub naukowych.
Twórcy oprogramowania zadbali o to, aby komputer znalazł się także w kancelarii prawniczej. Odpowiednie aplikacje umożliwiają prezentację treści przepisów obowiązującego prawa, przegląd orzecznictwa sądowego oraz udostępniają zbiór innych dokumentów przydatnych prawnikom w ich działalności.
13 2 13
2009-12-22T19:36:55+01:00
W dzisiejszych czasach komputer jest podstawowym narzędziem do codziennego użytku. można w znaleźć mnóstwo różnych ciekawostek i obrazów. teraz bez komputera nie moglibyśmy żyć, bo to on sprawdza szybko czy np światło już się zaświeciło na ulicy cz nie. komputer zastępuje wielu ludzi lecz technologia nie jest tak dobra by mógł on robić wszystkie prace człowieka. jednak ma też bardzo ciemną stronę. możemy się od niego poważnie uzależnić i już nie funkcjonować oraz żyć prawidłowo.
8 3 8