1.Wiedząc,że substancje zbudowane są z atomów ,cząsteczek i jonów ,wyjaśnij dlaczego siedząc w pokoju czujemy ,że w kuchni przypala się mleko?
2.Napisz reakcję spalania pierwiastka E,wiedząc ,że jest czterowartościowy.
3.Dlaczego wykonana ze złota obrączka nigdy nie czernieje ,zaś gwóźdź wykonany z żelaza rdzewieje? Podaj odpowiednie właściwości tych metali.

3

Odpowiedzi

2009-12-22T19:53:56+01:00
1.na skutek zjawiska dyfuzji /dyfuzji gazów/
2. E + O₂ -> EO₂
3. Złoto jest metalem szlachetnym, który bardzo trudno reaguje z innymi substancjami. Żelazo zaś na powietrzu utlenia się (choć bardzo powoli, to jednak).

;)
2009-12-22T19:53:38+01:00
Zad. 1
Zapachy czujemy gdyż odpowiadające za nie cząsteczki rozchodzą się w powietrzu. Jest to dyfuzja czyli samorodne mieszanie się substancji.
zad. 2
E + O2 -> EO2
zad. 3
Złoto jest metalem szlachetnym dlatego nie utlenia się (nie czarnieje). Gwoździ z żelaza łatwo łączą się z tlenem (utleniają) i dlatego widzimy na nich rdzę czyli tlenek żelaza.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T19:54:43+01:00
1) Cząsteczki lotnych produktów spalania mleka szybko rozpraszają się po całej dostępnej przestrzeni na skutek dyfuzji; docierają do receptorów węchowych i oddziałują z nimi, dając wrażenie zapachu.

2) E + O₂ -> EO₂

3) Złoto jest mało reaktywne ze względu na niskie położenie w szeregu elektrochemicznym, ma wysoką elektroujemność i dużą energię jonizacji, reaguje jedynie z mieszaniną kwasu azotowego i solnego (warunki silnie utleniające); żelazo reaguje z kwasami, leży w środkowej części szeregu elektrochemicznego, stąd nie trzeba skrajnych warunków, aby zachodziły reakcje utleniania.