Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T20:12:21+01:00
Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne.

1 2 1
2009-12-22T20:16:51+01:00
Zadania:
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej,
Wymiana polsko - słowackich doświadczeń,
Stworzenie transgranicznej polsko - słowackiej sieci osób, grup i instytucji,
Wyznaczanie i ochrona terenów cennych przyrodniczo,
Szerokie społeczne nagłośnienie idei europejskiej.

1 4 1
2009-12-22T20:21:41+01:00
Głównymi zadaniami projektu Natura 2000 są:

- ochrona zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego,

- zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego, atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego),

Najważniejszymi instrumentami realizacji celów projektu Natura 2000 są oceny oddziaływania na środowisko oraz plany ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których utworzono obszar Natura 2000.


To by było na tyle.

Wesołych świąt :-)
1 5 1