Rozwiąż równania:/x/=2
/x-2/=3
/2x-5/=4
/x/<2
/x/_<5
/x/_>3
/x/>1
/x-1/<5
/2x-1/<3
/4x-1/_<7
/5-3x/_>2
/4-2x/>2
liczba 30 to p% liczby 80 zatem
liczba y to 120 % liczby x
wskaż liczbę której 4% jest równe 8
dana jest funkcja określona wzorem f(x)=3x+5 oblicz :f(x-2), f(- x) znajdż ułamek zwykły ,który ma rozwinięcie dziesiętne:0,(6), 0,(63), 2,1(3). Cena pewnego materiału budowlanego wraz z podatkiem VAT w wysokości 7% wynosi 224,70 zł.ile wynosi cena tego materiału bez podatku VAT1

Odpowiedzi

2009-12-22T23:00:21+01:00
≥/x/=2
x=2 v x=-2

/x-2/=3
x-2=3 v x-2=-3
x=5 v x=-1

/2x-5/=4
2x-5=4 v 2x-5=-4
x=4,5 v x=-½

/x/<2
x<2 v x>-2

/x/_<5
x≤5 v x>-5

/x/_>3
x≥3 v x<-3

/x/>1
x>1 v x<-1

/x-1/<5
x-1<5 v x-1>-5
x<6 v x>-4

/2x-1/<3
2x-1<3 v 2x-1>-3
x<2 v x>-1

/4x-1/_<7
4x-1≤7 v 4x-1>-7
x≤2 v x>-⅔

/5-3x/_>2
5-3x≥2 v 5-3x<-2
x≤1 v x>2⅓

/4-2x/>2
4-2x>2 v 4-2x<-2
x<1 v x>3

dana jest funkcja określona wzorem f(x)=3x+5 oblicz :f(x-2), f(- x)
f(x-2)=3(x-2)+5
f(x-2)=3x-1
f(-x)=-3x+5

liczba 30 to p% liczby 80 zatem
p%=30*100%/80=37,5%

wskaż liczbę(x) której 4% jest równe 8
x=8*100%/4%=200

liczba y to 120 % liczby x
y=x*120%/100%
y=1,2x

Cena pewnego materiału budowlanego wraz z podatkiem VAT w wysokości 7% wynosi 224,70 zł.ile wynosi cena tego materiału bez podatku VAT

x-cena materiału

x=224,7*100%/107%=210zł

znajdż ułamek zwykły ,który ma rozwinięcie dziesiętne:0,(6), 0,(63), 2,1(3).

0,(6)=x
10x=6,666666....
10x=6+x
9x=6
x=6/9

0,(63)=x
100X=63,63636363636363....
100X=63+x
99x=63
x=21/33

2,1(3)=x
10x=21,333333...
100x=213,333333...
100x-10x=192
90x=192
x=192/90
x=212/90