Zadania do utworu pt:" Zmierzch w sadzie" Leopolda Staffa
1.Jaka jest Twoim zdaniem rola tytułu wiersza?
2.Wypisz motywy układające się na historię fabularną.
3.Zbadaj budowę zwrotek. Które wersy dotyczą historii o rycerzu? Czego dotyczą pozostałe wersy.
4.Wskaż podmioty i orzeczenia . Nazwij zabieg stylistyczny, który się tu pojawił.
5. Zbadaj, jak warstwy pejzażu wiersza: balladowa i pejzażowa ze sobą współistnieją.w tym celu: Przeanalizuj rymy- odkryj sens zestawiania ze sobą wyrazów, które się rymują.
6.wskaż elementy impresjonistyczne w obrazowaniu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-27T15:18:37+01:00
1. Tytuł ma dać czytelnikowi do zrozumienia, że w wierszu chodzi o jakiś koniec, tak jak zmierzch jest końcem dnia.
2.
a) dwojga serc rozstanie
b) Milknie jak cień dziewicy,
Co w szarej dali ginie.
3. Historii o rycerzu dotyczą wersy; 3 i 4 w pierwszej strofie, oraz całe strofy trzecia i czwarta. Pozostałe wersy dotyczą rozstania, tworzą smutną atmosferę wiersza.
4. Podmioty; dziewica i rycerz
5. Zestawienie ze sobą wyrazów, które się rymują ma na celu nadanie wierszowi odpowiedniej rytmiki. Występuje rym przeplatany.
6. nie wiem