Odpowiedzi

2009-12-22T21:37:39+01:00
Świadomość społeczna obejmuje zespół wierzeń dotyczących genezy, struktury i celu istnienia człowieka, ludzkości i świata , związanych z nimi zachowań oraz form organizacji ; religia jest zjawiskiem społeczno-kulturowym, którego kształt jest uzależniony od stopnia rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego danej grupy społecznej, co powoduje różnorodność jej przejawów i form.