Planeta Nowa 3 (Geografia dla gimnazjum)

ćw. 4 str. 47

Opisz grupę etniczną lub mniejszość narodową żyjącą najbliżej miejsca Twojego zamieszkania (Szczecin). Wymień cechy (język, obyczaje, styl budownictwa), którymi różni się ona od innych.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T21:30:59+01:00
Mniejszość narodowa mieszkająca najbliżej mojego miejsa zamieszkania to Żydzi.
Najwięcej Żydów zamieszkuje Izrael. Ich język jest zależny od miejsa zamieszkania. W związku z powyższym Żydzi (większość) mówią w języku izraelskim i w języku panującym w ich miejscu zamieszkania. Żydzi żyjąw diasporze, czyli są rozproszeni po całym świecie. Polska gości najmniej Żydów. Izraelici ( bo tak też się ich nazywa ). Podstawą każdego Żyda jest wyznawanie Jahwe, czyli Boga judaizmu oraz kulturę żydowską. Żydzi zamieszkująziemię polską już od ponad tysiąca lat. Charakterystyczną cechą każdego Żyda jest to, że ma pejsy- czyli długie wąsy podkręcone w górę i jamułkę- czyli " czapeczkę " na czubku głowy. Żydzi rzadko kiedy zdejmują jamułkę, czasem wyłącznie do snu. Żydówki - czyli kobiety Izraela, mają ciemne włosy i ubierają się skromnie-są paniami domu. elementy zdobnicze w sztuce żydowskiej zostały ograniczone do ornamentyki roślinnej. Zezwolono jedynie na wyrażenie symbolicznych treści przedstawieniami niektórych zwierząt (lew, orzeł, jeleń, lampart), ale zamknięto drogę dla rozwoju rzeźby i malarstwa, ograniczając sztukę do architektury sakralnej i rzemiosła artystycznego zaspokajającego potrzeby kultowe synagogi i domu.
Żydzi zamieszkują jeszcze okolice Warszawy, Łodzi, Gdańska i Krakowa.

3 3 3