Zad.1
Suma dwóch liczb jest równa 64,8. Jeżeli jeden ze składników zmniejszymy dwa razy, to nowa suma będzie równa 44,2. Znajdź te liczby.

Zad.2
cenę towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podwyższyć tę nową cenę, aby była równa cenie początkowej.

3

Odpowiedzi

2009-12-22T21:21:39+01:00
1)
x+y = 64,8
x+y/2 = 44,2

Odejmujemy dolne równanie od górnego:

y/2 = 20,6 <=> y = 41,2

x = 64,8 - 41,2 = 23,6

2)
x₁ = x - 20%x
x₁ = 0,8x |*1,25
x = 1,25x₁ = x₁ + 25%x₁

Odp. Cenę należy podnieść o 25%.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T21:28:17+01:00
Zad.1
Suma dwóch liczb jest równa 64,8. Jeżeli jeden ze składników zmniejszymy dwa razy, to nowa suma będzie równa 44,2. Znajdź te liczby.

x, y - liczby
{x+y=64,8
1/2y=44,2
stąd wynika, że 1/2x=64,8-44,2
1/2x=20,6
x=41,2
y=64,8-41,2
y=23,6
Są to liczby:41,2 i 23,6

Zad.2
cenę towaru obniżono o 20%. O ile procent należy podwyższyć tę nową cenę, aby była równa cenie początkowej.
x-cena towaru

80%x=0,8x -cena po obniżce
trzeba ją podwyższyć o 0,2x
czyli:
o,2x / 0,8x=1/4=25%
należy podwyższyć o 25%
1 5 1
2009-12-22T21:28:56+01:00
1)
x+y = 64,8
x+y/2 = 44,2 -
------------------------
y/2 = 20,6 |*2
y = 41,2

x = 64,8 - 41,2
x= 23,6

2)
0,8x₁=x₂|*1,25
x₁=1,25x₂
x₁=125%x₂