Odpowiedzi

2009-12-22T21:48:19+01:00
Funkcja jest malejąca, gdy współczynnik a przy "iksie" jest mniejszy od 0:

3m+9<0 <=> 3m<-9 <=> m<-3 <=> m∈(-∞;-3)
2009-12-22T21:53:50+01:00
Funkcja liniowa f okreslona wzprem f(x)=(3m+9)x+5m-1 . okresl dla jekiego m funkcja jest malejaca?
funkcja liniowa y=ax+b jest malejąca dla a<0
czyli 3m+9<0
3m<-9
m<-3
m∈(-∞,-3)