Witam
skanowałem wielokrotnie avastem system, również w trybie awaryjnym i niby usunęło reklamiarza ale dalej reklamy wyskakują w osobnych oknach przegladarki. Strasznie jest to denerwujące. Może ktoś mi pomóc jak go usunąć ?
Oto log z hijackthis:


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 21:48:00, on 2009-12-22
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound\SRS_VolSync.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\UPHClean\uphclean.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\MsgTranAgt.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControl.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\ATKOSD.exe
C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\KBFiltr.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\WDC.exe
C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe
C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\ACEngSvr.exe
C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound\SRSPremiumSoundBig_Small.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE
C:\Documents and Settings\KyCcu\Pulpit\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://home.myquickfinder.com
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Automated Content Enhancer - {1D74E9DD-8987-448b-B2CB-67FFF2B8A932} - C:\Program Files\Automated Content Enhancer\4.1.0.5290\ACEIEAddOn.dll
O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll
O2 - BHO: Customized Platform Advancer - {42C7C39F-3128-4a17-BDB7-91C46032B5B9} - C:\Program Files\Customized Platform Advancer\4.1.0.1960\CPAIEAddOn.dll
O2 - BHO: Content Management Wizard - {B72681C0-A222-4b21-A0E2-53A5A5CA3D41} - C:\Program Files\Content Management Wizard\1.1.0.1990\CMWIE.dll
O2 - BHO: Textual Content Provider - {CAC89FF9-34A9-4431-8CFE-292A47F843BC} - C:\Program Files\Textual Content Provider\1.1.0.1810\TCPIE.dll
O2 - BHO: Java™ Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O2 - BHO: Web Search Operator - {EB4A577D-BCAD-4b1c-8AF2-9A74B8DD3431} - C:\Program Files\Web Search Operator\4.1.0.2080\wso.dll
O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [ETDWare] C:\Program Files\Elantech\ETDCtrl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AmIcoSinglun] C:\Program Files\AmIcoSingLun\AmIcoSinglun.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MsgTranAgt] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\MsgTranAgt.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HControlUser] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControlUser.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKHOTKEY] C:\Program Files\ASUS\ATK Hotkey\HControl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATKOSD2] C:\Program Files\ASUS\ATKOSD2\ATKOSD2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Wireless Console 3] C:\Program Files\ASUS\Wireless Console 3\wcourier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Power4Gear] C:\Program Files\ASUS\Power4 Gear\BatteryLife.exe 1
O4 - HKLM\..\Run: [ATKMEDIA] C:\Program Files\ASUS\ATK Media\DMedia.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Camera ScreenSaver] C:\WINDOWS\AsScrProlog.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ACMON] C:\Program Files\ASUS\Splendid\ACMON.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateLBPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\LabelPrint" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\LabelPrint\2.0"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdateP2GoShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\Power2Go" UpdateWithCreateOnce "SOFTWARE\CyberLink\Power2Go\6.0"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePPShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerProducer\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\PowerProducer" update "Software\CyberLink\PowerProducer\4.0"
O4 - HKLM\..\Run: [UpdatePSTShortCut] "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite\MUITransfer\MUIStartMenu.exe" "C:\Program Files\CyberLink\DVD Suite" UpdateWithCreateOnce "Software\CyberLink\PowerStarter"
O4 - HKCU\..\Run: [SRS Premium Sound] "C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound\SRSPremiumSoundBig_Small.exe" /hideme
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [ALLUpdate] "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLUpdate.exe" "sleep"
O4 - HKCU\..\RunOnce: [FlashPlayerUpdate] C:\WINDOWS\system32\Macromed\Flash\NPSWF32_FlashUtil.exe -p
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm
O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm
O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.3.7.16.dll/206 (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} (OnlineScanner Control) - http://download.eset...lineScanner.cab
O20 - Winlogon Notify: Aspwdflt - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ASPWDFLT.dll
O23 - Service: ADSM Service (ADSMService) - ASUSTek Computer Inc. - C:\Program Files\ASUS\ASUS Data Security Manager\ADSMSrv.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: ATKGFNEX Service (ATKGFNEXSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ATKGFNEX\GFNEXSrv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: QuestService Service - Unknown owner - C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\QuestService\questservice111.exe (file missing)
O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe
O23 - Service: spmgr - Unknown owner - C:\Program Files\ASUS\NB Probe\SPM\spmgr.exe
O23 - Service: SRS Volume Sync Service (SRS_VolSync_Service) - SRS Labs, Inc. - C:\Program Files\SRS Labs\SRS Premium Sound\SRS_VolSync.exe
O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--
End of file - 9523 bytes

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-22T22:47:51+01:00
Powyższa odpowiedz jakby napisana była na jakimś innym forum została by potraktowana ostrzeżenie-trzeba tak pomóc użytkownikowi żeby obeszło się bez reinstalacji systemu reasumując czy tu ktoś jest kto zna się na komputerach bardzo dobrze, bo widzę nikt nawet loga nie umie sprawdzić ...
A wracając do tematu sprawdziłem log i nic tam niema (związanego z reklamie) Zrób jeszcze raz skan tylko teraz wyłącz antywirusa i wogóle nie korzystaj z komputera przez czas robienia się loga... I później daj log i powiem Ci co masz dalej robić!

P.S Usuń pliki tymczasowe z komputera i napraw rejestr! :D