Odpowiedzi

2009-12-22T22:26:06+01:00
Y=ax+b
A=(0,3)
B=(-3,-3)

tworzymy dwa równania - pierwsze podstawiamy pod y=3, a pod x=0. pod drugie rówanie podstawiamy pod y=-3 i pod x=-3

wychodzi nam
3 = 0x + b ==> b=3
-3 = -3x + b, podstawiamy tutaj b z pierwszego równania

-3 = -3x +3
-3 x = -6
x = 2

Równanie funkcji f(x)=2x+3
2009-12-22T22:25:57+01:00
Skoro do wykresu należy punkt A=(0,3), to współczynnik b = 3 (jest to miejsce przecięcia wykresu z osią OY). Następnie do równania y = ax + 3 podstawiamy współrzędne punktu B:

-3 = a*(-3) + 3
-3a = -6
a = 2

y = 2x+3
2009-12-23T00:46:18+01:00
Do wykresu funkcji f okreslony wzorem f(x)=ax+b naleza punkty A=(0,3) i B=(-3,-3) napisz wzor szukanej fukkcj

wykres funkcji f okreslony wzorem f(x)=ax+b jest prostą i przecina oś y w punkcie (o,b)

czyli b=3 ( bo mamy punkt A=(0,3))
czyli prosta ma ju z równanie:

f(x)=ax+3

ale mamy drugi punkt B=(-3,-3)
więc wstawiamy do wzoru jego współrzędne
-3=-3a+3
3a=3+3
3a=6
a=2

zatem wzór:
f(x)=2x+3