Odpowiedzi

2009-12-22T22:27:17+01:00
Wzór ogólny funkcji:
y=ax+b
a=2
skoro współrzędne punktu przecięcia to (0,10), to x=0, a y=10
10=2×0+b
b=10

wzór funkcji:
y=2x+10
1 4 1
2009-12-22T22:27:35+01:00
Postać funkcji liniowej: y = ax + b

a - współczynnik kierunkowy = 2
b - miejsce przecięcia wykresu z osią OY = 10

Dostajemy y = 2x + 10
1 2 1
2009-12-22T22:35:20+01:00
Współczynnik kierunkowe funkcji liniowej jest rowny 2 wykres tej funkci przecina os OY w punkcje (0,10) znajdz wzor funkcji spelniajacej dane zalozenia

funkcja liniowa ma wzór y=ax+b, gdzie a to współczynnik kierunkowy, a linia prosta przechodzi przez punkt (0,b)
czyli
a=2, b=10
wzór:
y=2x+10
1 3 1